1. Quý khách là nhà đầu tư? *
2. Quốc tịch của quý khách *
3. Chọn loại tài khoản *
CÁC LOẠI GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ
  • - Bản sao Giấy chứng nhận Doanh nghiệp (có công chứng)
  • - Quyết định bổ nhiệm hợp pháp của người có liên quan
  • - Giấy ủy quyền (nếu có)
  • - Các văn bản pháp lý khác (nếu có)
LIÊN HỆ VỚI Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Điện thoại: +84 024 3573 0200

Email: dichvukhachhang@apec.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Điện thoại: +84 024 3573 0200

Email: dichvukhachhang@apec.com.vn

4. Số điện thoại*
5. Email*
6. Chọn gói dịch vụ*
7. Quý khách lựa chọn mô hình quản lý tài khoản *
8 . Lựa chọn Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch gần nhất *
Success! You've done it.
No, you missed this one.
{{selectedBranch.name}}

{{selectedBranch.address}}

Quay lại
2.1 Chụp/tải lên ảnh mặt trước và mặt sau giấy tờ của quý khách

* Vui lòng sử dụng giấy tờ thật. Hãy đảm bảo ảnh chụp không bị mờ hoặc bóng, thông tin hiển thị rõ ràng, dễ đọc trong điều kiện đầy đủ ánh sáng

CMND/CCCD Mặt trước
preview de la imagen
CMND/CCCD Mặt sau
preview de la imagen
2.2 Xác thực gương mặt

* Vui lòng quay video không quá sát camera và cử động gương mặt tự nhiên trong vài giây. Trường hợp sử dụng iPhone/iPad, quý khách vui lòng cài đặt theo hướng dẫn để quay video: Cài đặt > Safari > Nâng cao > Experimental Features > Media Recorder > True. (version 12.4.1 trở lên)

2.3 Chữ ký của khách hàng

* Vui lòng cung cấp hình ảnh chữ ký trên nền trắng, rõ nét. Yêu cầu chữ ký 1 và chữ ký 2 phải giống nhau và ghi rõ họ tên.

Chữ ký 1 (Ký vào ghi rõ họ tên)
preview de la imagen
Chữ ký 2
preview de la imagen
BỔ SUNG THÔNG TIN CÁ NHÂN


Đăng ký dịch vụ trực tuyến
Phương thức xác thực: Mã đặt lệnh
Đăng ký mật khẩu giao dịch qua điện thoại
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
1. XÁC NHẬN ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

Sau khi đọc các điều khoản & điều kiện dưới đây, quý khách vui lòng nhấp chọn đồng ý bên dưới để xác nhận đã đọc và đồng ý với các điều khoản & điều kiện mở tài khoản tại Công ty CPCK Châu Á Thái Bình Dương.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN

Điều 1: Luật điều chỉnh

Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam:

  • Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Luật Chứng Khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Các văn bản pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành vào từng thời điểm.

Điều 2: Mục đích và nội dung hợp đồng

1. Theo hợp đồng này, Khách Hàng đề nghị APEC Securities và APEC Securities đồng ý mở và duy trì tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết và/ hoặc chưa niêm yết, gọi là ( “ Tài khoản giao dịch chứng khoán” hoặc đươc viết tắt là “ TKGDCK”) và cung cấp các dịch vụ theo hợp đồng này bao gồm:

a. Quản lý tiền, chứng khoán của Khách Hàng trong tài khoản giao dịch chứng khoán;

b. Thực hiện giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách Hàng và cung cấp kết quả giao dịch theo quy định hoặc cách thức thỏa thuận;

c. Thực hiện việc lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký Chứng khoán cho Khách Hàng thông qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo uỷ quyền của Khách Hàng;

d. Thực hiện các dịch vụ/giao dịch khác liên quan đến TKGDCK theo thỏa thuận giữa hai bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

( Các dịch vụ APEC Securities cung cấp cho Khách Hàng theo bản hợp đồng này sau đây được gọi chung là dịch vụ.)

2. Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho APEC Securities:

a. Quản lý và thực hiện các quyền hợp pháp của Khách Hàng liên quan đến tiền, chứng khoán và các tài sản khác của Khách Hàng trong TKGDCK theo lệnh của Khách Hàng;

b. Tự động trích số chứng khoán trong TKGDCK của Khách Hàng để thanh toán các lệnh bán được thực hiện cũng như tự động trích số tiền có trong TKGDCK của khách hàng để thanh toán cho bên bán đối với lệnh mua.

c. Bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán có trong TKGDCK của Khách Hàng để thanh toán cho các nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm của Khách Hàng đối với APEC Securities theo quy định điều kiện sử dụng dịch vụ của APEC Securities, khi Khách Hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của APEC Securities;

d. Thu tiền bán chứng khoán và ghi “Có” số tiền này vào TKGDCK của Khách Hàng.

3. Để thanh toán cho các giao dịch cổ phiếu, Khách Hàng có thể mở một tài khoản tiền gửi (“Tài Khoản Tiền Gửi”) tại một ngân hàng do APEC Securities chỉ định hoặc ngân hàng khác của Khách Hàng được APEC Securities chấp thuận(”Ngân Hàng Thanh Toán”). Khách Hàng, bằng Hợp Đồng này, ủy quyền cho APEC Securities thực hiện các việc sau liên quan đến Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng mở tại Ngân Hàng Thanh Toán:

a. Truy cập vào Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng tại Ngân Hàng Thanh Toán để kiểm tra số dư khi Khách Hàng đặt lệnh mua chứng khoán;

b. Phong tỏa hoặc Yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán phong toả số dư tiền trong Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng tương ứng với 100% giá trị chứng khoán mà Khách Hàng đặt lệnh mua và các khoản thuế, phí, chi phí phát sinh;

c. Yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán trích tiền trong Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng để thanh toán các lệnh mua được thực hiện, thuế, phí, chi phí phát sinh và bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào với APEC Securities và/hoặc với Nhà nước và/hoặc bên thứ ba khác mà được thực hiện thông qua APEC Securities.

4. Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho APEC Securities thực hiện mọi chỉ thị của Khách Hàng được gửi tới APEC Securities thông qua dịch vụ trực tuyến và Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về những chỉ thị đó.

5. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về mọi việc APEC Securities thực hiện theo nội dung ủy quyền trên đây của Khách Hàng và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc phản đối nào về việc ủy quyền hoặc về các công việc mà APEC Securities thực hiện theo ủy quyền của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý rằng, việc ủy quyền trên đây sẽ không bị hủy ngang và chỉ chấm dứt khi Hợp Đồng này hết hiệu lực và Khách Hàng không còn bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào chưa hoàn thành đối với APEC Securities.

Điều 3: Cách thức đặt lệnh, nhận lệnh giao dịch chứng khoán, thông báo và nhận kết quả giao dịch

1. Khách Hàng có thể trực tiếp đặt lệnh giao dịch chứng khoán bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phiếu lệnh bằng giấy (theo mẫu APEC Securities cung cấp) và nộp tại các quầy giao dịch của APEC Securities hoặc sử dụng phương thức giao dịch điện tử qua internet, điện thoại hoặc phương thức giao dịch chứng khoán khác do APEC Securities cung cấp theo quy định tại Hợp đồng này và/hoặc các quy định theo từng thời kỳ của APEC Securities về mỗi phương thức giao dịch.

2. Khi Khách Hàng đặt lệnh mua, số dư tiền trên TKGDCK hoặc Tài Khoản Tiền Gửi phải bằng hoặc lớn hơn tổng giá trị chứng khoán được đặt lệnh, thuế và phí dịch vụ ước tính. Khi Khách Hàng đặt lệnh bán, số dư chứng khoán phải đủ số lượng và trong tình trạng có thể giao dịch được.

3. Khách Hàng có quyền tự mình đặt lệnh hoặc ủy quyền cho người khác đặt lệnh. Việc ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch chứng khoán phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải được lập thành hợp đồng có công chứng. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về mọi giao dịch của người được ủy quyền.

4. APEC Securities có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách Hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu APEC Securities nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách Hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.

5. Khách Hàng chỉ được sửa/hủy lệnh hoặc một phần lệnh đã đặt nếu (i) lệnh/phần lệnh đó chưa được khớp, và (ii) yêu cầu sửa/hủy lệnh được gửi trong giờ giao dịch, và (iii) việc sửa/hủy lệnh đó là phù hợp với quy định của pháp luật và của Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

6. Trong phiên giao dịch hoặc cuối ngày giao dịch APEC Securities sẽ gửi kết quả giao dịch trong ngày cho Khách Hàng thông qua hình thức gửi tin nhắn qua điện thoại hoặc các hình thức thông báo khác theo quy định tại Hợp Đồng này tới số điện thoại/địa chỉ mail mà Khách Hàng đã đăng ký với APEC Securities. Mọi khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến kết quả giao dịch trong ngày phải được gửi cho APEC Securities trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ APEC Securities. Quá thời hạn này, Khách Hàng được xem là đã chấp nhận kết quả giao dịch và từ bỏ quyền khiếu kiện, khiếu nại hay bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết quả giao dịch đã được thông báo.

7. Trong quá trình tiến hành giao dịch, Khách Hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và quy trình về giao dịch chứng khoán do APEC Securities quy định theo từng thời kỳ.

Điều 4: Giao dịch lô lẻ

1. Khi có nhu cầu, APEC Securities tiến hành mua cổ phiếu lô lẻ theo định kỳ, và theo chính sách của APEC Securities theo từng thời kỳ.

2. Giá chuyển nhượng cổ phiếu lô lẻ được xác định tại ngày Khách Hàng đặt lệnh bán chứng khoán lô lẻ, và tuân thủ theo qui định của cơ quan nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Điều 5: Giao dịch điện tử

1. Khách Hàng có thể sử dụng dịch vụ giao dịch qua internet thông qua website www.apec.com.vn, ứng dụng qua điện thoại, (hoặc địa chỉ khác được APEC Securities thông báo), điện thoại, fax, e-mail và các phương tiện truyền dẫn khác mà APEC Securities triển khai tại từng thời điểm (sau đây gọi chung là “Hệ thống” ) và Khách Hàng đã đăng ký sử dụng và được APEC Securities chấp thuận (sau đây gọi chung là “Giao Dịch Điện Tử” ). Các dịch vụ Giao Dịch Điện Tử bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) truy vấn số dư tài khoản tiền/tài khoản chứng khoán, sao kê lịch sử giao dịch chứng khoán/giao dịch tiền, đặt lệnh/hủy lệnh giao dịch chứng khoán, ứng trước tiền bán cổ phiếu, chuyển khoản tiền giữa tài khoản thường và tài khoản ký quỹ, chuyển, rút tiền, thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán, bán chứng khoán lô lẻ, các công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư và quản lý TKGDCK. APEC Securities có quyền dừng, bổ sung hoặc thay đổi việc cung cấp bất kỳ dịch vụ Giao Dịch Điện Tử nào tại từng thời điểm sau khi đã thông báo công khai cho Khách Hàng .

2. Khách Hàng đăng ký giao dịch qua internet và/hoặc qua điện thoại sẽ được APEC Securities cấp một tên đăng nhập ( “Tên Đăng Nhập” ), một mật khẩu ( “Mật Khẩu” ) truy cập và một mã “Đặt lệnh” duy nhất. APEC Securities khuyến cáo Khách Hàng thay đổi Mật Khẩu và mã Đặt lệnh ngay sau khi được cấp. Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn và tính bảo mật của Mật Khẩu và mã Đặt lệnh. APEC Securities không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào liên quan đến việc Khách Hàng không đảm bảo bí mật về “Mật Khẩu” và/hoặc mã “Đặt lệnh”, hoặc bất kỳ sự truy cập trái phép nào dưới Tên Đăng Nhập của Khách Hàng vào hệ thống của APEC Securities .

3. Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ lệnh, chỉ thị nào được gửi, hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện qua Hệ Thống dưới Tên Đăng Nhập của Khách Hàng , ngay cả đối với các lệnh hoặc chỉ thị được gửi do sơ suất hoặc ngoài ý muốn của Khách Hàng, hoặc vượt quá các hạn mức giao dịch (nếu có). APEC Securities không có nghĩa vụ kiểm tra, phát hiện, sửa lại, ngăn chặn hoặc dừng bất kỳ lệnh, chỉ thị hoặc giao dịch nào như vậy.

4. Khách Hàng công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng bằng tên truy cập với đúng Tên Đăng Nhập hoặc các yếu tố định danh khác do APEC Securities cung cấp cho Khánh Hàng và/hoặc do Khách Hàng tự động thay đổi trên Hệ Thống đều được coi là hành động của Khách Hàng ;

5. Khách Hàng thừa nhận rằng các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách Hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ hoặc ghi/ghi âm trên Hệ Thống của APEC Securities là các chứng từ điện tử có giá trị pháp lý của các chứng từ gốc có chữ ký hợp lệ của Khách Hàng .

6. Thời điểm nhận yêu cầu giao dịch điện tử là thời điểm Hệ Thống của APEC Securities nhận được chứng từ điện tử đầy đủ và hợp lệ của Khách Hàng .

7. Để sử dụng dịch vụ Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp và cập nhật số điện thoại di động và địa chỉ hộp thư điện tử thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp của Khách Hàng . APEC Securities sẽ xác nhận thông tin về TKGDCK, các giao dịch phát sinh và các vấn đề có liên quan khác thông qua số điện thoại và hộp thư điện tử do Khách Hàng cung cấp. Thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin được các bên mặc định là thời điểm Hệ Thống xác nhận đã gửi thông tin. Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp điện thoại hoặc hộp thư điện tử của Khách Hàng không hoạt động hoặc không thể nhận tin.

Điều 6: Các rủi ro liên quan đến giao dịch điện tử

1. Khách Hàng thừa nhận rằng giao dịch bằng phương thức điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro do lỗi thiết bị, Hệ Thống của APEC Securities hoặc gây ra bởi các bên thứ ba khác, và APEC Securities đã thực hiện cảnh báo, khuyến cáo đầy đủ cho Khách Hàng về các rủi ro đó, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu. Đường truyền mạng có thể bị sự cố dẫn đến lệnh của Khách Hàng không vào được Hệ Thống của APEC Securities hoặc Khách Hàng bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản;

b. Việc nhận dạng Khách Hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;

c. Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch;

d. Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạng dẫn đến Khách Hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu;

e. Hệ Thống (bao gồm phần cứng và phần mềm) của APEC Securities và thiết bị/hệ thống của các bên thứ ba liên quan khác hoặc các dịch vụ cung cấp qua Hệ Thống có thể bị gián đoạn, treo, chậm, lỗi, trục trặc, sự cố, nhiễm virus;

f. Các giao dịch có thể bị chậm trễ, hư hỏng, sự cố, bỏ sót, trục trặc do ảnh hưởng từ hoạt động bảo trì Hệ Thống;

g. Các biện pháp bảo vệ điện tử, bao gồm các chương trình lọc hoặc chống virus có thể bị lỗi hoặc sự cố.

g. Các biện pháp bảo vệ điện tử, bao gồm các chương trình lọc hoặc chống virus có thể bị lỗi hoặc sự cố.

2. Khách Hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các Dịch vụ do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách Hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán hoặc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách Hàng, mà không yêu cầu APEC Securities phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

Điều 7 : Trách nhiệm của Khách Hàng liên quan đến giao dịch điện tử

1. Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối Mật Khẩu, Mã Đặt lệnh cũng như các thiết bị nhận mật khẩu động (nếu có) truy cập vào Hệ Thống giao dịch trực tuyến/tổng đài điện thoại của APEC Securities. Khách Hàng đồng ý và chấp nhận gánh chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất phát sinh trong trường hợp mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức cố ý hay vô ý nào, mà việc mất mật khẩu hoặc mật khẩu bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất cho Khách Hàng .

2. APEC Securities không chịu trách nhiệm nếu khách hàng để lộ mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch.Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người không được ủy quyền sử dụng mật khẩu truy cập và đặt lệnh của mình, xin vui lòng thông báo ngay cho APEC Securities để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các giao dịch do khách hàng thực hiện qua trang giao dịch điện tự của APEC Securities sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay sau khi truyền đến hệ thống của APEC Securities. APEC Securities mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyển của khách hàng gửi đến APEC Securities đều là đúng và do chính khách hàng thực hiện. Vì vậy, APEC Securities sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ các giao dịch của khách hàng thực hiện tại APEC Securities.

3. Khi thay đổi địa chỉ e-mail hay số điện thoại, số fax đã đăng ký hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng , Khách Hàng phải thông báo trực tiếp với các phòng giao dịch của APEC Securities để cập nhật thông tin trên Hệ Thống không chậm hơn một (01) ngày kể từ thời điểm thay đổi cho APEC Securities biết và kể từ thời điểm APEC Securities ghi nhận sự thay đổi đó, liên lạc giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua địa chỉ email hay số điện thoại, số fax mới. Việc thay đổi thông tin chỉ có hiệu lực sau khi được sự xác nhận của APEC Securities.

4. Khách Hàng phải áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn,đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng do Khách Hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ Thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ Giao Dịch Điện Tử.

5. Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ và lệ phí khác liên quan đến dịch vụ Giao Dịch Điện Tử theo thông báo của APEC Securities tại từng thời điểm.

Điều 8: Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động là việc sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách Hàng được khớp, Khách Hàng có thể được phép ứng trước một số tiền nhất định từ tiền bán chứng khoán trong ngày giao dịch mà không cần thực hiện thủ tục xin ứng trước tiền bán chứng khoán. Việc ứng trước tiền bán chứng khoán sẽ được thực hiện một cách tự động mà không cần làm thủ tục ứng trước cho khoản tiền chờ về khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Lệnh mua chứng khoán của Khách Hàng đã khớp;

b. Khách Hàng thực hiện mua chứng khoán và/hoặc chuyển khoản và/hoặc rút tiền trong hạn mức được ứng trước;

c. Số tiền ứng trước chỉ tương ứng với số tiền Khách Hàng thiếu trên tài khoản để thực hiện lệnh mua chứng khoán và/hoặc rút tiền và hoặc chuyển khoản tiền.

1. Khi sử dụng dịch vụ này, Khách Hàng đồng ý thế chấp toàn bộ số tiền bán đang chờ về của Khách Hàng để làm tài sản đảm bảo cho APEC Securities và đồng ý trả cho APEC Securities tiền phí cho khoản tiền ứng trước theo mức phí do APEC Securities quy định trong từng thời kỳ

2. Ngay khi tiền bán chứng khoán về tới TKGDCK/Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng , Khách Hàng đồng ý rằng APEC Securities có quyền khấu trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền đó để thanh toán cho khoản tiền mà Khách Hàng đã ứng trước, cùng với phí dịch vụ của APEC Securities và bất kỳ chi phí nào khác liên quan.

3. APEC Securities được quyền quy định các hạn mức số tiền ứng trước hoặc từ chối ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách Hàng nếu theo nhận định của APEC Securities, giao dịch của Khách Hàng có dấu hiệu bất thường hoặc vượt quá khả năng của APEC Securities .

Điều 9: Phí dịch vụ

1. Khi đăng ký sử dụng các Dịch Vụ do APEC Securities cung cấp, dù bằng phương thức giao dịch thông thường hay Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng đồng ý trả cho APEC Securities mức phí đối với từng loại Dịch Vụ do APEC Securities ấn định. Mức phí này có thể được thay đổi bằng thông báo của APEC Securities tại từng thời điểm.

2. APEC Securities sẽ thông báo về việc thu phí dịch vụ cho Khách Hàng khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Việc thay đổi nội dung, hình thức thu và mức thu Phí Dịch Vụ sẽ được APEC Securities công khai trên địa chỉ website của APEC Securities và/hoặc các phương tiện công bố thông tin khác do APEC Securities quyết định trước thời điểm chính thức áp dụng.

3. Khách Hàng đồng ý rằng APEC Securities có quyền tự động trích từ TKGDCK hoặc yêu cầu Khách Hàng thanh toán cho bất kỳ khoản phí dịch vụ nào mà Khách Hàng phải trả cho APEC Securities khi đến hạn.

Điều 10: Thời gian cung cấp các Dịch vụ

Thời gian cung cấp các Dịch vụ tiện ích giao dịch (bao gồm cả nhận lệnh của Khách Hàng thông qua các tiện ích giao dịch) được APEC Securities quy định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch và có thể được APEC Securities điều chỉnh tùy từng thời điểm mà APEC Securities cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán.

Điều 11: Giới hạn sử dụng dịch vụ:

1. Khi sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng đồng ý rằng APEC Securities có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng Dịch vụ.

2. APEC Securities bảo lưu quyền ấn định và thay đổi các giới hạn sử dụng Dịch vụ tùy từng thời điểm.

Điều 12: Cam kết mặc định

1. Khách Hàng thừa nhận rằng trước khi ký kết Hợp Đồng này, Khách Hàng đã được APEC Securities hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh cùng tất cả thông tin khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như khả năng mang lại lợi nhuận và các rủi ro mà Khách Hàng có thể phải chịu khi đầu tư chứng khoán. Khách Hàng cũng hiểu rằng những thông tin, phân tích, tư vấn, và ý kiến của APEC Securities chỉ mang tính chất tham khảo và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

2. Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận giá chứng khoán có thể biến động, một chứng khoán bất kỳ đều có thể lên giá hoặc xuống giá và trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Vì vậy, Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên TKGDCK.

3. Khách Hàng phải thường xuyên kiểm tra thông tin và biến động trên TKGDCK để kịp thời phản ánh cho APEC Securities các sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình giao dịch chứng khoán.Vì bất kỳ lý do nào đó, Khách Hàng có được số chứng khoán, tiền trong TKGDCK mà không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng phát sinh từ việc giao dịch chứng khoán tại APEC và không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đó thì ngay lập tức Khách Hàng có trách nhiệm hoàn trả lại cho APEC. Việc sử dụng số chứng khoán, tiền không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình được coi hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản của người khác và Khách Hàng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

4. Các bên thống nhất rằng, Khách Hàng được đề nghị tra soát giao dịch cũng như các chi tiết phát sinh giao dịch trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày yêu cầu. Sau thời hạn này, APEC có quyền từ chối yêu cầu tra soát của Khách Hàng; mọi chi phí phát sinh từ việc tra soát số dư và các chi tiết phát sinh giao dịch sẽ do Khách Hàng hịu.

5. APEC được quyền miễn trừ tất các trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do các nguyên nhân sau:

a. Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không thực hiện được giao dịch chứng khoán;

b. Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của APEC trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán;

c. Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp Hệ thống từ chối thực hiện giao dịch chứng khoán vì bất kỳ lý do nào.

6. Khi ký vào hợp đồng này, Khách Hàng thừa nhận APEC Securities đã thông báo đầy đủ với Khách Hàng về chức năng, giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện ký hợp đồng.

7. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu hai Bên tiếp tục ký với nhau các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác về các dịch vụ liên quan do APEC Securities cung cấp thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai Bên sẽ được điều chỉnh bằng các hợp đồng/thỏa thuận đó. Tuy nhiên, nếu Khách Hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hay phát sinh từ các hợp đồng/thỏa thuận đó, Khách Hàng đồng ý rằng APEC Securities được toàn quyền phong tỏa, bán hoặc định đoạt bằng cách khác số chứng khoán, tiền hoặc tài sản khác có trong TKGDCK để khấu trừ/thực hiện các nghĩa vụ còn lại của Khách Hàng mà không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào.

Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

1. Quyền của Khách Hàng

a. Sở hữu hợp pháp số tiền và chứng khoán trong TKGDCK và hưởng các quyền lợi phát sinh từ chứng khoán, tiền(bao gồm lãi số dư tiền theo mức lãi suất do APEC Securities quy định theo từng thời kỳ) và các lợi ích khác theo quy định của pháp luật; b. Yêu cầu APEC Securities cung cấp thông tin về TKGDCK và kết quả giao dịch chứng khoán theo cách thức được các bên thỏa thuận;

b. Yêu cầu APEC Securities cung cấp thông tin về TKGDCK và kết quả giao dịch chứng khoán theo cách thức được các bên thỏa thuận;

c. Được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền, tài sản liên quan khác ra khỏi TKGDCK khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp Đồng với điều kiện Khách Hàng đã thực hiện xong toàn bộ tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với APEC Securities hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan (nếu có).

2. Nghĩa vụ của Khách Hàng

a. Cam kết những thông tin được liệt kê tại bản hợp đồng này là đúng sự thật và phải thông báo kịp thời cho APEC Securities bằng văn bản khi thay đổi các thông tin hoặc khi phát hiện thông tin sai lệch. APEC Securities sẽ không bị ràng buộc bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại, rủi ro, tổn thất phát sinh cho Khách Hàng do sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch mà Khách Hàng không cập nhật cho APEC Securities;

b. Cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính xác thực của thông tin, tài liệu cần thiết để APEC Securities thực hiện công việc ủy quyền;

c. Thanh toán các khoản phí môi giới, thuế chuyển nhượng chứng khoán và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật đối với các giao dịch do APEC Securities thực hiện theo lệnh của Khách Hàng;

d. Thực hiện ký quỹ tiền và chứng khoán đúng hạn để đảm bảo cho APEC Securities thực hiện các giao dịch cho Khách Hàng;

e. Bảo mật tất cả và bất kỳ các thông tin liên quan đến TKGDCK của Khách Hàng, Hợp đồng này và các hợp đồng khác sẽ ký kết với APEC Securities;

f. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của APEC Securities liên quan đến việc sử dụng TKGDCK và các giao dịch trên các tài khoản này;

g. Mặc nhiên chấp nhận kết quả giao dịch do APEC Securities thực hiện theo lệnh mua/ bán của Khách Hàng hoặc người được uỷ quyền của Khách Hàng thực hiện theo cách thức đặt lệnh mua/bán chứng khoán đã được các bên thoả thuận tại Hợp đồng này.

Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của APEC Securities

1. Quyền của APEC Securities

a. Tự động trích tiền trên TKGDCK hoặc phong tỏa và trích tiền từ Tài Khoản Thanh Toán hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán phong tỏa và trích tiền từ Tài Khoản Thanh Toán của Khách Hàng, hoặc bán tất cả số chứng khoán trên TKGDCK của Khách Hàng để thanh toán cho các lệnh giao dịch đã thực hiện, thuế, phí, chi phí phát sinh và bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào của Khách Hàng đối với APEC Securities và/hoặc với Nhà nước và/hoặc bên thứ ba khác mà được thực hiện thông qua APEC Securities;

b. APEC Securities có quyền không cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng nếu nhận thấy giao dịch hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng có dấu hiệu bất thường hoặc việc cung cấp đó vượt ra ngoài điều kiện cho phép của APEC Securities mà không bị xem như là sự vi phạm các nghĩa vụ tại Hợp Đồng này;

c. Đối với các giao dịch điện tử mà APEC Securities, trong khả năng kiểm soát của mình, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, APEC Securities có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.

2. Nghĩa vụ APEC Securities

a. Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp Đồng này và cung cấp thông tin về kết quả giao dịch cho Khách Hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận;

b. Giữ bí mật các thông tin về tài khoản và giao dịch của Khách Hàng , trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật;

c. Không được sử dụng tiền và chứng khoán của Khách Hàng nếu không có sự đồng ý của Khách Hàng vào mục đích nào ngoài các mục đích thực hiện Hợp Đồng này;

d. Thông báo trước cho Khách Hàng các sự kiện ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ giao dịch điện tử trước thời điểm chính thức diễn ra sự kiện (trên website hoặc thông qua các hình thức khác);

e. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến các giao dịch của Khách Hàng theo đúng các quy định của pháp luật;

f. APEC Securities không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp, thực hiện thành công các Giao Dịch Điện Tử của bất kỳ Khách Hàng nào khi sử dụng Dịch Vụ của của APEC Securities;

g. Trường hợp APEC Securities quyết định rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, APEC Securities sẽ thông báo chính thức cụ thể để Khách Hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý Tài khoản giao dịch chứng khoán.

h. APEC Securities sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát trong trường hợp Khách Hàng chứng minh được rằng các thiệt hại, mất mát đó phát sinh trực tiếp từ lỗi của APEC Securities và không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 15 Hợp đồng này..

Điều 15: Miễn trừ trách nhiệm

APEC Securities sẽ được miễn trừ trách nhiệm với bất kỳ sai sót, thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách Hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:

a. Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho APEC Securities, bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên chứng khoán, mã số chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá, điều kiện và thời gian của chứng khoán (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Khách Hàng không thực hiện được hoặc thực hiện sai;

b. Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của APEC Securities, trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện thoại. Tuy nhiên, khi đó APEC Securities, trong khả năng của mình, sẽ hỗ trợ Khách Hàng trong quá trình làm việc với bên thứ ba đó để yêu cầu bên thứ ba đó bồi thường do lỗi của họ;

c. Lỗi của Hệ Thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến/điện thoại, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào;

d. APEC Securities thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai, lượng lệnh tăng đột biến, do sự thay đổi về pháp luật, quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán hay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay bất kỳ sự việc/sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của APEC Securities hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo và/hoặc che dấu thông tin của Khách Hàng hay của một đối tác thứ ba nào.

Điều 16: Thông báo

1. Tất cả thông báo, thông tin liên lạc và tài liệu giao dịch (“Tài Liệu”) giữa các Bên được gửi theo địa chỉ đã cung cấp theo Hợp Đồng hoặc đăng ký và được xem như đã được giao và nhận khi:

a. Nếu chuyển giao trực tiếp, khi chuyển giao và ký nhận bởi bên nhận/hoặc bộ phận hành chính văn thư của bên nhận;

b. Nếu gửi bằng đường chuyển phát, ngày giao nhận là ngày bên cung cấp dịch vụ chuyển phát đã giao tài liệu cho bên nhận.

c. Trong trường hợp gửi fax, telex trong giờ làm việc đến địa chỉ giao dịch nếu có hồi báo hoặc có giấy xác nhận đã chuyển xong bản fax hoặc telex;

d. Tại thời điểm thư điện tử được gửi đi (nếu gửi bằng e-mail);

e. Tại thời điểm thông báo bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn SMS được thực hiện theo ghi nhận trên Hệ Thống của APEC Securities.

2. Thời điểm giao nhận theo các quy định trên đây, nếu rơi vào khoảng thời gian ngoài giờ làm việc thông thường, sẽ được xem là xảy ra vào giờ làm việc đầu tiên của ngày làm việc kế tiếp; nếu rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ theo quy định của pháp luật lao động, sẽ được xem là xảy ra vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.

3. Đối với những thông báo phải gửi cho toàn bộ Khách Hàng, APEC Securities có thể thông báo công khai tại các điểm giao dịch và/hoặc website của APEC Securities mà không cần phải thông báo bằng những cách thức nêu tại Điều 17.1 nêu trên. Bằng cách này, thông báo được xem như đã giao cho và nhận bởi Khách Hàng tại thời điểm APEC Securities đăng công khai tại các điểm giao dịch và/hoặc website của APEC Securities.

Trong mọi trường hợp, mỗi Bên không chịu trách nhiệm nếu vì bất cứ lý do nào mà Bên kia không nhận được thông báo, với điều kiện Bên gửi thông báo chứng minh và lưu giữ được bằng chứng về việc đã gửi thông báo như quy định trên đây.

5. Các Bên có thể thay đổi địa chỉ cho mục đích của Điều này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

Điều 17: Giải quyết tranh chấp

1. Khách Hàng được quyền khiếu nại về các kết quả giao dịch và những thông tin chi tiết liên quan đến tài khoản và hoạt động giao dịch của Khách Hàng trong vòng 24h kể từ ngày thực hiện giao dịch hoặc kể từ ngày diễn ra sự thay đổi trên tài khoản của Khách Hàng. Quá thời hạn trên, APEC Securities sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì khiếu nại nào của Khách Hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Tất cả các tranh chấp có thể từ hợp đồng này hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên bằng thương lượng và hoà giải giữa các bên. Trong trường hợp thương lượng hoà giải không thành, các tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG KÝ QUỸ
PHẦN I: ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Trong Hợp đồng này, các từ hoặc cụm từ dưới đây sẽ được hiểu theo một nghĩa thống nhất như sau:

1.1. “Tài khoản giao dịch ký quỹ - TKKQ” là tài khoản do APECS mở cho Khách hàng trên cơ sở Hợp đồng giao dịch ký quỹ, để ghi nhận các giao dịch vay mua chứng khoán.

1.2. “Danh mục” là danh mục chứng khoán của Khách hàng có trong tài khoản Khách hàng (là số dư chứng khoán) tại APECS mà khách hàng được phép mua và APECS nhận làm tài sản đảm bảo.

1.3. “Tài sản đảm bảo – TSĐB” là toàn bộ tài sản có trong Tài khoản Giao dịch ký quỹ của Khách hàng bao gồm: tiền mặt; chứng khoán hiện có hoặc đang chờ về; cổ tức đang chờ về; quyền mua cổ phiếu/trái phiếu…

1.4. “Tổng dư nợ vay” là tổng dư nợ (gốc, lãi, phí) mà Khách hàng đã vay của APECS để giao dịch ký quỹ vay mua chứng khoán, được thể hiện bằng số dư âm tiền trên tài khoản của Khách hàng.

1.5. “Hạn mức tài trợ - HMTT” là hạn mức cho vay tối đa đối với từng Khách hàng do APECS quy định, và được áp dụng đối với mỗi Khách hàng khác nhau.

1.6. “ Gọi ký quỹ duy trì” là việc gọi nộp tiền của APECS vào bất kỳ thời điểm nào khi tài sản của Khách hàng bị sụt giảm (có thể do các nguyên nhân từ tổ chức phát hành: trả cổ tức, phát hành thêm, thưởng cổ phiếu, chốt quyền…) hoặc do lệnh mua vượt giá trị được phép vay theo quy định của Hợp đồng này, ngay lập tức Khách hàng phải ký quỹ thêm tiền hoăc bán bớt chứng khoán để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ ban đầu hay duy trì tối thiểu. Nếu Khách hàng không đáp ứng được điều này trong thời hạn theo quy định về gọi ký quỹ duy trì hoặc thông báo (được quy định tại điều 12) của APECS gửi cho Khách hàng thì chứng khoán có trong tài khoản của Khách hàng sẽ bị thanh lý. Việc gọi ký quỹ duy trì qua hình thức thông báo quy định tại Điều 11 của Hợp đồng này.

Điều 2 : Giao dịch ký quỹ

APECS, ngay sau khi ký hợp đồng, mở tài khoản giao dịch và nhận ký quỹ ban đầu của Khách hàng theo quy định tại hợp đồng, sẽ cam kết thay mặt Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đối với giao dịch chứng khoán do Khách hàng thực hiện và được APECS chấp nhận phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Khách hàng, tại đây, đồng ý và ủy quyền APECS thay mặt Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán này.

Điều 3 : Mở tài khoản

3.1 Mở và sử dụng tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán:

Để thực hiện các giao dịch ký quỹ chứng khoán với APECS và được cấp HMTT theo đúng quy định của hợp đồng này, Khách hàng phải duy trì đúng/đầy đủ tài khoản giao dịch ký quỹ tại APECS số ………………………..

- Là tài khoản chuyên dùng để giao dịch chứng khoán, thực hiện các giao dịch mua/ bán chứng khoán, phí, chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc mua bán chứng khoán với APEC và các giao dịch khác theo quy định tại Hợp đồng này;

- Tài khoản này không được phép: chuyển khoản tiền/rút tiền, chuyển khoản/cho tặng chứng khoán, cầm cố chứng khoán khi đang còn nợ tiền của APECS, trừ trường hợp APECS cho phép bằng văn bản.

3.2. Quản lý tài khoản

Bằng hợp đồng này Khách hàng ủy quyền cho APECS:

Ủy quyền này không được hủy ngang cho đến khi Khách hàng hoàn thành nghĩa vụ cho APECS và chính thức thanh lý Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ;

Cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản theo quy định của pháp luật;

Hai bên cùng thống nhất xử lý TSĐB để thu hồi nợ khi Khách hàng vi phạm hợp đồng này;

Thay mặt Khách hàng xử lý TSĐB để thu hồi nợ, các chi phí phát sinh liên quan và bất cứ nghĩa vụ tài chính nào cho APECS khi khách hàng vi phạm quy định Hợp đồng.

Thay mặt Khách hàng trích nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật, giữ lại chứng khoán/tiền của Khách hàng để thực hiện nộp thuế;

Điều 4: Điều kiện được phép vay giao dịch ký quỹ

- Khách hàng được phép giao dịch ký quỹ sau khi đã ký hợp đồng này với APECS và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Khách hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định của về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Khách hàng phải duy trì 1 khoản ký quỹ ban đầu tối thiểu theo quy định của APECS ( giá trị tài sản đảm bảo, loại tài sản đảm bảo,…) theo Phụ lục của Hợp đồng này. Ký quỹ ban đầu và quy định về bảo đảm tiền vay có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo các quyết định của APECS.

- Chứng khoán Khách hàng mua nằm trong Danh mục của APECS cho phép giao dịch ký quỹ.

- Các điều kiện và thông báo khác của APECS.

Điều 5: Cho vay

5.1. Nguyên tắc cho vay:

- Khách hàng có thể được cho vay trong hạn mức tài trợ (HMTT) một hoặc nhiều lần để thực hiện các giao dịch mua/bán chứng khoán. Trong thời hạn HMTT, Khách hàng có thể trả nợ vay và tiếp tục vay lại nhưng tổng dư nợ của các khoản giải ngân tại mọi thời điểm không vượt quá giá trị HMTT nêu tại Phụ lục của Hợp đồng này.

- Trong trường hợp Khách hàng giao dịch vượt hạn mức tài trợ hoặc vượt quá TSĐB thì Khách hàng phải ký quỹ thanh toán phần vượt ngay trong ngày. Nếu phần vượt HMTT nằm trong TSĐB thì Khách hàng có thể đề nghị APECS nâng HMTT nếu được chấp thuận thì Khách hàng không phải ký quỹ phần vượt.

- Trong thời hạn hiệu lực của hạn mức nếu Khách hàng không đủ số dư tiền/chứng khoán trên tài khoản để thực hiện các giao dịch mua/bán chứng khoán đã được giao dịch trong ngày với APECS (bao gồm cả phí giao dịch), Khách hàng ủy quyền và yêu cầu APECS tự động giải ngân tiền vay theo nguyên tắc dưới đây:

+ Căn cứ vào phiếu yêu cầu mua/bán chứng khoán của Khách hàng trên phiếu lệnh và các giao dịch bằng điện tử khác mà APECS chấp nhận và giao dịch thành công, APECS chuyển tiền giải ngân vào tài khoản của Khách hàng được thể hiện bằng bút toán âm tiền trên tài khoản của Khách hàng.

+ Đồng thời khách hàng theo đây ủy quyền cho APECS thực hiện việc giải ngân từ Tài khoản của APECS vào Tài khoản của Khách hàng mở tại APECS để thanh toán các giao dịch mua/bán chứng khoán và là bằng chứng yêu cầu thanh toán cho các giao dịch mua/bán chứng khoán và là bằng chứng cho việc APECS đã giải ngân để thanh toán cho APECS theo yêu cầu của khách hàng.

+ Khách hàng đương nhiên nhận nợ vay và các khoản được giải ngân theo quy định trên đây và Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền APECS đã giải ngân để thanh toán cho APECS theo quy định. Khoản nợ được thể hiện bằng bút toán âm tiền lũy kế trên tài khoản của Khách hàng;

+ Khách hàng theo đây ủy quyền cho APEC lập văn bản xác nhận khoản nợ vay đối với các khoản giải ngân trong ngày của khách hàng và được APECS lưu trong hồ sơ khách hàng. Khách hàng đương nhiên nhận nợ đối với số tiền vay được ghi trên văn bản xác nhận nợ do APECS lập mà không cần thêm bất cứ văn bản nào về việc xác nhận nợ của khách hàng.

5.2. Phương thức giải ngân

- Khi lệnh mua chứng khoán của Khách hàng được khớp, Khách hàng ủy quyền cho APECS thay mặt Khách hàng tự động giải ngân số tiền vay bằng cách thể hiện bút toán ghi âm số tiền (giá trị tiền VNĐ để mua chứng khoán) trên tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng;

- Khách hàng cam kết đã hiểu, đồng ý và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào đối với APECS về nguyên tắc, phương thức, thủ tục giải ngân và nhận nợ theo quy định này.

Điều 6: Trả nợ gốc, lãi vay

6.1. Trả nợ gốc

- Khách hàng có thể bán chứng khoán hoặc nộp thêm tiền vào tài khoản, hoặc nếu Khách hàng vi phạm Điều 4 của Hợp đồng này thì APECS sẽ thanh ký TSĐB để thu hồi khoản nợ gốc.

- Khách hàng ủy quyền cho APECS tự động tính toán, xác định lãi và trích, rút tiền trên các tài khoản của Khách hàng để thu nợ lãi đến hạn.

6.2. Nếu hết hạn hiệu lực của HMTT, APECS và Khách hàng thỏa thuận về việc cấp hạn mức tài trợ mới, trong trường hợp này Khách hàng phải thanh toán toàn bộ dư nợ của hạn mức theo Hợp đồng này trước khi cấp hạn mức mới hoặc APECS sẽ chuyển toàn bộ dư nợ của Hợp đồng này vào hợp đồng hạn mức mới.

6.3. Chuyển nợ quá hạn

- Các trường hợp chuyển nợ quá hạn: APECS thực hiện chuyển khoản nợ gốc không thanh toán đúng hạn sang nợ quá hạn khi Khách hàng không thanh toán các khoản nợ gốc theo đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này. Thời điểm chuyển quá hạn sẽ áp dụng lãi suất quá hạn.

- Thời điểm chuyển nợ quá hạn là ngày liền sau: một (01) ngày làm việc đến hạn thanh toán nợ gốc hoặc ngày khách hàng phải thanh toán khi được yêu cầu trả nợ trước thời hạn của APECS, mà khách hàng không thực hiện thanh toán.

Điều 7: Thế chấp chứng khoán

Khách hàng thế chấp chứng khoán và đồng ý đã cầm cố ngay lập tức toàn bộ số chứng khoán có trong tài khoản của Khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào để làm TSĐB hoàn trả và thanh toán các khoản vay, các khoản lãi vay và các khoản phải trả khác của Khách hàng đối với APECS theo hợp đồng này.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các bên

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

8.1.1 Quyền của Khách hàng

Yêu cầu APECS thực hiện cấp HMTT theo đúng các nội dung quy định trong hợp đồng này.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với điều kiện đã thanh toán mọi khoản nợ với APECS

8.1.2 Nghĩa vụ của Khách hàng

- Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi và không làm bất cứ điều gì khó khăn trở ngại trong trường hợp APECS phải xử lý TSĐB theo quy định tại Phụ lục của Hợp đồng;

- Nhận nợ vô điều kiện với các khoản tiền vay được APECS tự động giải ngân trên tài khoản Khách hàng (Không cần có chữ ký của Khách hàng) để thanh toán cho các giao dịch đã thành công trong ngày tại APECS;

- Trong trường hợp APECS đồng ý cho Khách hàng được phép rút/chuyển khoản tiền trên TKKQ của Khách hàng, Khách hàng cam kết nhận nợ vô điều kiện đối với khoản nợ này, và khoản nợ này cũng được xem là khoản vay của Khách hàng và được cộng vào thành dư nợ lũy kế

- Chủ động theo dõi biến động giá chứng khoán trên thị trường hàng ngày, chủ động bổ sung TSĐB, trả bớt nợ vay, yêu cầu APECS xử lý một phần hoặc toán bộ TSĐB để đảm bảo duy trì tỷ lệ tài trợ (Rtt) luôn đạt tỷ lệ quy định của APECS;

- Trong thời gian cầm cố TSĐB, không được phép chuyển nhượng, không được cầm cố TSĐB cho bên thứ ba, không chuyển giao cho tặng chứng khoán, không rút tiền gốc, lãi, không thực hiện bất cứ quyền nào phát sinh từ TSĐB không đúng với các thỏa thuận tại Hợp đồng này, không xâm phạm đến TSĐB hoặc sử dụng các biện pháp khác để rút tiền từ TSĐB không đúng với các thỏa thuận tại Hợp đồng này;

- Bổ sung TSĐB theo quy định của APECS trong trường hợp TSĐB của Khách hàng bị giảm sút giá trị theo đánh giá của APECS;

- Trả nợ (gốc và lãi), phí, chi phí, thuế và các khoản đến hạn khác (nếu có) đầy đủ cho APECS hoặc Bên nhận chuyển nhượng. Trường hợp không trả nợ gốc, lãi vay và phí, chi phí, thuế đúng hạn, khách hàng phải trả lãi cho số tiền chậm thanh toán theo lãi suất quá hạn theo đúng quy định tại Hợp đồng này;

- Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản đảm bảo sau khi đã thanh toán xong các khoản nêu tại Điều 6 nêu trên, nếu thừa sẽ được trả lại cho Khách hàng, nếu thiếu thì Khách hàng vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ số tiền còn lại theo quy định và APECS có quyền bán bất kỳ chứng khoán nào thuộc tài khoản đối ứng của Khách hàng mà không thuộc diện trong tài sản đảm bảo theo phương thức được quy định điểm 3.4 của Phụ lục Hợp đồng này.

- Cam kết vô điều kiện cùng mọi nguồn thu và tài sản của Khách hàng để trả đủ nợ gốc và tiền lãi vay, phí, chi phí, thuế và các khoản nợ đến hạn khác (nếu có) cho APECS hoặc bên nhận chuyển nhượng; đồng thời đồng ý để APECS tự động phong tỏa tài khoản và trích tài khoản của Khách hàng mở tại APECS để trích tiền thu hồi các khoản nợ gốc, lãi, phí, phạt, bồi thường thiệt hại cho APECS;

- Ủy quyền cho APECS toàn quyền xử lý TSĐB để thu hồi nợ cho APECS khi tỷ lệ tài trợ (Rtt) bằng hoặc lớn hơn Tỷ lệ xử lý. APECS có quyền phối hợp hoặc ủy quyền lại cho bên thứ ba thay mặt APECS xử lý TSĐB.

- Bồi thường cho APECS tất cả các thiệt hại nếu thiệt hại đó là do Khách hàng gây nên

- Tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy đinh của pháp luật

8.1.3 Cam kết của Khách hàng

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng này, các văn bản, cam kết vay vốn liên quan theo quy định của pháp luật;

- Khách hàng đã đọc và thông hiểu quy định về giao dịch ký quỹ quy định tại Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng này;

- Khách hàng có đủ thẩm quyền cần thiết để ký kết hợp đồng và tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng này;

- Khách hàng phải tuân thủ và thực hiên đúng, đầy đủ các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng này;

- Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và bên nhận ủy quyền giao dịch của Khách hàng, Khách hàng và bên nhận ủy quyền cam kết và đảm bảo không yêu cầu APECS phải tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp dù trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu APECS phải tham gia theo yêu cầu của Tòa án thì Khách hàng và bên nhận ủy quyền sẽ liên đới chịu các tổn phí của APECS để tham gia.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của APECS

8.2.1. Quyền của APECS

- Từ chối giải ngân nếu Khách hàng không đáp ứng đủ các điều kiện giải ngân, điều kiện về TSĐB, các tỷ lệ ký quỹ và hoặc các điều kiện khác theo quy định của Hợp đồng này;

- Được quyền cấp hệ số cho vay đối với các Khách hàng của APECS;

- Xác định lại, điều chỉnh và/hoặc chấm dứt hiệu lực HMTT đã cấp cho Khách hàng;

- Đơn phương xác định lại, điều chỉnh lại các tỷ lệ cho vay đối với bất kỳ loại chứng khoán nào mà không cần phải thông báo trước;

- Đơn phương thay đổi lãi suất cho vay, thay đổi cách thức tính lãi theo Phụ lục của Hợp đồng mà không phải thông báo trước;

- Tự động ghi nợ, ghi có đối với các tài khoản của Khách hàng tại APECS: chuyển tiền thanh toán cho các giao dịch mua, bán, thanh toán phí của Khách hàng tại APECS để thực hiện các giao dịch theo Hợp đồng này. Tự động đóng tài khoản Giao dịch ký quỹ khi khách hàng không thực hiện các giao dịch theo hợp đồng này trong thời hạn của HMTT hoặc hết thời hạn của HMTT mà khách hàng không được cấp HMTT mới;

- Thực hiện các giao dịch khác theo ủy quyền của Khách hàng và/hoặc thỏa thuận khác tại Hợp đồng này;

- Khi các khoản vay của Khách hàng đến hạn trả nợ hoặc phải trả nợ trước hạn theo quy định tại hợp đồng, APECS được quyền tự động trích tài khoản của Khách hàng và APECS hoặc bất kỳ tại khoản được ủy quyền giao dịch nào của Khách hàng;

- Được quyền yêu cầu Khách hàng sử dụng mọi tài sản và nguồn thu khác của Khách hàng để trả nợ gốc và lãi trong trường hợp TSĐB hoặc bảo lãnh không đủ để trả nợ gốc và lại cho APECS;

- Được quyền xử lý TSĐB theo quy định tại Hợp đồng này, yêu cầu Khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho APECS;

- Được quyền thu hồi nợ trước hạn khi xảy ra các sự kiện quy định tại Điều 10 Hợp đồng này;

- Không cần sự chấp thuận của Khách hàng, APECS được toàn quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng cho bên thứ 3 (gọi tắt là bên nhận chuyển nhượng) thực hiện toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi và nghĩa vụ của APECS theo quy định trong bản hợp đồng này và các hợp đồng, phụ lục, bổ sung, sửa đổi kèm theo bao gồm quyền đòi các khoản nợ gốc, thụ hưởng tiền lãi phát sinh, nợ quá hạn, nợ lãi quá hạn và chi phí khác (nếu có). Trong trường hợp này, APECS có nghĩa vụ phải thông báo cho Khách hàng bằng văn bản;

- Trong trường hợp APECS đã xử lý tài sản đảm bảo theo điểm 3.4 nhưng không đủ thu nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác, APECS có quyền yêu cầu khách hàng trả số nợ còn thiếu và khởi kiện khách hàng để truy đòi số nợ còn thiếu.

- Được quyền thu phí liên quan đến việc cho vay và/hoặc các khoản phí khác theo APECS quy định trong từng thời kỳ phù hợp với pháp luật và thỏa thuận tại Hợp đồng này;

- APECS có quyền gửi nội dung Thông báo liên quan đến TKKQ cho chính chủ tài khoản và/hoặc người nhận ủy quyền giao dịch.

8.2.2. Nghĩa vụ của APECS

Giải ngân cho Khách hàng các khoản nằm trong HMTT theo đúng quy định của Hợp đồng này.Thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này, Phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và tài liệu kèm theo (nếu có).

Điều 9: Vi phạm Hợp đồng

Trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Hợp đồng này, APECS có quyền chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng này. Tuy nhiên, APECS có thể, tùy theo quyết định của riêng mình, lựa chọn phương án gửi thông báo cho Khách hàng về thời hạn thực hiện sửa chữa vi phạm. Thời hạn yêu cầu sửa chữa vi phạm quy định tại Điều này có thể được gia hạn tùy vào quyết định của APECS.

Điều 10: Hiệu lực của Hợp đồng

10.1. Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng là kể từ ngày đại diện hợp pháp của hai Bên ký vào hợp đồng này.

10.2. Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

Hai Bên có thỏa thuận bằng văn bản về việc cùng chấm dứt Hợp đồng;

- Khi xảy ra vi phạm quy định tại Điều 9 hoặc khi Khách hàng không thực hiện sửa chữa vi phạm trong thời hạn thông báo;

- Hết thời hạn cung cấp HMTT theo quy định tại Phụ lục Hợp đồng này và Khách hàng thanh toán đầy đủ nợ gốc, lãi vay, phí, và chi phí khác (nếu có) của các khoản vay của Khách hàng với APECS;

- Do quy định của luật pháp hiện hành hoặc quyết định của Cơ quan nhà nước xác định thỏa thuận của các Bên trong Hợp đồng này không được phép tiến hành;

- Có dấu hiệu Khách hàng bị phá sản, tịch thu Giấy đăng ký kinh doanh và/hoặc các khó khăn lớn về tài chính dẫn đến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng; hoặc

- Khách hàng vi phạm quy định về tỷ lệ duy trì quy định tại Phụ lục Hợp đồng mà không sửa chữa vi phạm trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của APECS;

- Khi xảy ra các trường hợp tại điểm trên đây của Điều này thì bằng văn bản thông báo cho Khách hàng trước ba (03) ngày, APECS có quyền chủ động chấm dứt Hợp đồng mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại gì cho Khách hàng;

Không bị ảnh hưởng bởi việc Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn, tất cả các nghĩa vụ còn lại của Khách hàng đối với APECS theo Hợp đồng sẽ được bảo lưu và sẽ chỉ được xem như hoàn thành khi Khách hàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ đó với APECS.

Trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, các bên có nghĩa vụ thanh lý Hợp đồng để ghi nhận quyền và nghĩa vụ còn lại của các Bên, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Điều 11: Thông báo

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các thông báo được xem là hợp lệ nếu đã được gửi cho phía bên kia bằng thư chuyển phát nhanh, điện thoại, tin nhắn (sms), fax, hoặc email theo các thông tin của mỗi bên đã nêu tại Hợp đồng này. Thông báo được xem là đã nhận tại thời điểm: ký nhận đối với thư chuyển phát nhanh, báo cáo đã fax thành công hoặc gửi thành công tin nhắn (sms), lưu ghi âm đối với điện thoại, gửi email thành công.

- Nếu một bên thay đổi thông tin nhận thông báo thì bên đó phải cung cấp ngay cho phía bên kia. Nếu bên nhận thông báo không cung cấp kịp thời thông tin nhận thông báo dẫn tới thông báo bị thất lạc thì lỗi hoàn toàn thuộc về bên nhận thông báo.

- Thông tin liên lạc của Bên nhận Thông báo (Chủ tài khoản/Người nhận ủy quyền):

Tên cá nhân/Tên tổ chức nhận:…………………………………………………….…………….

Điều 12: Thực hiện Hợp đồng và Giải quyết tranh chấp

- Hai Bên cam kết cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và điều khoản của Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu một Bên phát sinh vướng mắc, khó khăn phải thông báo cho Bên kia để kịp thời giải quyết.

- Nếu tranh chấp xảy ra mà hai Bên không thể giải quyết được, các Bên thống nhất sẽ đưa vấn đề tranh chấp lên Tòa án có thẩm qu/yền để giải quyết, và Án phí sẽ do Bên thua kiện chịu.

PHẦN II: PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

1. Cách tính lãi, hạn mức tài trợ, lãi suất:

1.1. Tiền lãi sẽ được tính trên cơ sở dư nợ thực tế/lũy kế(Dn) và thời gian vay thực tế(Tv). Tiền vay được tính theo ngày,.

  • Lv(Lãi vay) = Dn x Tv x Ls.
  • Ls: là lãi suất cho vay thông thường do APECS quy định theo từng thời điểm.

1.2. Tiền lãi vay của tháng chưa thanh toán sẽ được cộng dồn vào thành khoản dự nợ luỹ kế của Khách hàng và lãi vay sẽ được tính trên dư nợ lũy kế.

1.3. Mỗi khoản vay sẽ được áp dụng Lãi suất cho vay thông thường trong khoảng thời gian vay T (ngày) được APECS quy định theo từng thời điểm. APECS bảo lưu quyền thay đổi thời gian cho vay (T) vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng này. Các khoản vay quá hạn T (ngày) phải chịu lãi suất cho vay quá hạn (Lqh). Lãi suất cho vay quá hạn có thể được APECS thay đổi theo từng thời điểm nhưng tối đa không quá 150% Ls.

1.4. APECS được quyền thay đổi HMTT theo từng thời điểm và thông báo cho khách hàng trước 3 ngày.

1.5. Cách tính lãi trên đây hoàn toàn do APECS quy định mà không cần phải có nghĩa vụ thông báo với Khách hàng.

2. Nguyên tắc tính toán và các tỷ lệ.

2.1. Nguyên tắc tính toán khi thực hiện giao dịch ký quỹ:

2.1.1 Tài sản hiện hành (TSHH): Là giá trị tiền và chứng khoán hiện hành trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng (TKKQ) và được tính theo công thức:

  • TSHH = ∑(Số lượng chứng khoán x Giá tham chiếu x tỷ lệ định giá )+ số dư tiền

Trong đó:

Số lượng chứng khoán (SLCK) bao gồm: Chứng khoán hiện có và chứng khoán mua chờ về

Số dư tiền (trừ các khoản phí): là số dư tiền hiện có và tiền bán chứng khoán chờ về

Giá tham chiếu (TC): là giá tham chiếu đầu ngày hoặc giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất.

Tỷ lệ định giá: Là tỷ lệ phần trăm (%) đinh giá đối với mỗi loại chứng khoán do APECS quy định, tỷ lệ này có thể được thay đổi bất kỳ mà không cần báo trước.

2.1.2 Tài sản thực có (TSC): Là giá trị tiền và chứng khoán thực có trên TKKQ và được tính theo công thức:

TSC = TSHH – dư nợ lũy kế(Dn)

2.1.3 Tỷ lệ tài trợ (Rtt): Là tỷ lệ (%) của dự nợ lũy kế(Dn) trên giá trị tài sản thực có của khách hàng tại thời điểm giao dịch hoặc thời điểm cần xác định tỷ lệ. Rtt do APECS quy định, tỷ lệ này có thể được APECS thay đổi bất kỳ mà không cần báo trước. Khách hàng phải đảm bảo một khoản tiền/chứng khoán gửi trên tài khoản để ký kỹ tại APECS theo đúng tỷ lệ trước khi giao dịch, giải ngân khoản vay tại bất kỳ thời điểm nào theo quy định của APECS. Rtt được xác định theo công thức sau:

Rtt = [dự nợ lũy kế(Dn) / TSC] x 100%

2.1.4. Tổng giá trị vay (TV): Là tổng số tiền tối đa mà nhà đầu tư được vay để giao dịch và được tính theo công thức:

TV = Giá trị nhỏ nhất [ HMTT, TSC x Rtt]

2.1.5. Sức mua(BP): Là số tiền tối đa mà khách hàng có thể mua chứng khoán trong ngày

BP = Số dư tiền + TSCxRtt – dư nợ lũy kế(Dn)

2.2. Các tỷ lệ duy trì trên tài khoản ký quỹ.

2.2.1. Nguyên tắc xác định tỷ lệ

Việc xác định các yếu tố để tính giá trị tài sản và tỷ lệ theo quy định của hợp đồng này được xác định trên cơ sở đã trừ đi các khoản phí khách hàng phải trả cho APECS

2.2.2. Các Tỷ lệ duy trì và xử lý trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

- Tỷ lệ an toàn tài khoản: Khi Rtt ≤ 67%: Tài khoản khách hàng ở trạng thái đảm bảo an toàn theo quy định.

- Tỷ lệ gọi duy trì: Trường hợp giá chứng khoán giảm làm Rtt thay đổi: 67% < Rtt > 150%: Khách hàng có nghĩa vụ trả bớt nợ hoặc phải bổ sung tài sản đảm bảo. Nếu không trả bớt nợ vay Tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng có thể bị thanh lý TSĐB.

- Tỷ lệ xử lý: Trường hợp giá chứng khoán giảm làm thay đổi Rtt: 150% ≤ Rtt, APECS có quyền thanh lý một phần hoặc toàn bộ tài sản đảm bảo (TSĐB) và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng này, chấm dứt cho vay và thu nợ trước hạn một phần hoặc các khoản vay chưa thanh toán của khách hàng.

APECS không có trách nhiệm phải thông báo cho khách hàng thời điểm Tỷ lệ tài trợ (Rtt) của khách hàng lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ xử lý. Ngoài ra, APECS có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải xử lý ngay khi Tỷ lệ tài trợ (Rtt) bằng hoặc lớn hơn Tỷ lệ xử lý. Trong trường hợp APECS không xử lý ngay khách hàng cũng không có quyền khiếu nại APECS về thời điểm xử lý tài sản đảm bảo.

3. Đảm bảo khoản vay

3.1. Nghĩa vụ được bảo đảm và tài sản bảo đảm:

Để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, Khách hàng tự nguyện cầm cố tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình cho APECS với các nội dung sau:

- Nghĩa vụ được bảo đảm: Là nghĩa vụ trả nợ được quy định tại Hợp đồng này (bao gồm: trả nợ gốc, lãi, phí, phạt, bồi thường thiệt hại và các chi phí khác cũng như các nghĩa vụ hoàn trả, thanh toán trong trường hợp Hợp đồng bị hủy bỏ, chấm dứt, vô hiệu) của Khách hàng với APECS;

- Tài sản bảo đảm (TSĐB): Là toàn bộ số dư tiền và chứng khoán có trong Tài khoản ký quỹ hiện có mà Khách hàng mở tại APECS(TSĐB gồm: vốn tự có của Khách hàngvà tài sản hình thành từ vốn vay của APECS ) theo quy định của Hợp đồng này;

- Giá trị TSĐB: APECS có quyền tính toán, đánh giá và xác định lại giá trị TSĐB của Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào theo giá Thị trường. Khách hàngđồng ý việc đánh giá lại TSĐB này của APECS và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào đối với APECS ;

- Ngoài các TSĐB nêu trên, Khách hàng đồng ý dùng toàn bộ số tiền và chứng khoán của mình và các tài sản khác hợp pháp tại APECS làm TSĐB thanh toán cho APECS theo Hợp đồng này, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

3.2. Thời hạn bảo đảm:

Kể từ ngày ký kết Hợp đồng cho đến khi Khách hàng thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí, phạt, nghĩa vụ hoàn trả tiền vay và các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng trên đây.

3.3. Phong tỏa, sử dụng và quản lý TSĐB:

- APECS phong tỏa toàn bộ TSĐB của Khách hàng. Tất cả số tiền bán chứng khoán và số chứng khoán mua theo các lệnh mua/bán được giao dịch thành công của Khách hàng tại APECS đều được thực hiện thông qua tài khoản Giao dịch ký quỹ.

- Trong thời hạn bảo đảm tiền vay, Khách hàng có thể bán một phần hoặc toàn bộ TSĐB để mua chứng khoán khác với điều kiện số tiền về tài khoản sẽ phải trả các khoản nợ của APECS trước và số tiền dư còn lại mới được mua tiếp chứng khoán.

- Nếu Khách hàng thực hiện toàn bộ và đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí, chi phí, phạt, nghĩa vụ hoàn trả tiền vay và các nghĩa vụ khác phát sinh tại Hợp đồng này, APECS đồng ý để Khách hàng sử dụng, rút tiền/chuyển khoản tiền và chứng khoán trên TSĐB theo quy định của Hợp đồng này.

3.4. Xử lý TSĐB

3.4.1. TSĐB sẽ bị xử lý để thu hồi nợ, tại bất cứ thời điểm nào trong giờ giao dịch do APECS quyết định khi có một trong các sự kiện sau:

- Khi đến hạn mà Khách hàng không thực hiện không đúng/đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ được quy định tại Hợp đồng này (bao gồm: trả nợ gốc, lãi, phí, phạt, bồi thường thiệt hại và các chi phí khác cũng như các nghĩa vụ hoàn trả, thanh toán trong trường hợp Hợp đồng này bị hủy bỏ, chấm dứt, vô hiệu).

- Tài sản bảo đảm bị sụt giá trị làm cho Tỷ lệ Ký quỹ thực tế của Khách hàng nhỏ hơn Tỷ lệ tài trợ(Rtt) cao hơn tỷ lệ quy định mà Khách hàng không bổ sung tài sản bảo đảm hoặc giảm dư nợ tương ứng.

Khách hàng vi phạm cam kết đã ký với APECS tại Hợp đồng này, các giấy tờ khác có liên quan và/hoặc phát sinh các sự kiện dẫn đến APECS phải thu hồi nợ trước thời hạn theo Hợp đồng này mà Khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ với APECS.

- Biến động của thị trường mà theo đánh giá của APECS sẽ ảnh hưởng bất lợi hoặc có khả năng giảm sút giá trị của TSĐB.

3.4.2 Phương thức xử lý TSĐB:

Khi phát sinh sự kiện được quy định tại mục 3.4.1 trên đây, APECS có quyền lựa chọn các phương thức xử lý sau đây:

- Tự động thanh lý một phần /hoặc toàn bộ chứng khoán của bất kỳ loại chứng khoán nào có trên Tài khoản mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng để thu hồi nợ;

- Trực tiếp nhận TSĐB (bao gồm cả gốc, lãi và các quyền lợi phát sinh từ tài sản) để bù trừ, thanh toán các nghĩa vụ của Khách hàng tại APECS;

- Tự mình hoặc ủy nhiệm cho bên khác thực hiện việc chuyển nhượng, bán TSĐB theo cách thức, giá cả do APECS quyết định;

- Giá chứng khoán bán xử lý TSĐB là giá thấp nhất (ATO, giá sàn, ATC) hoặc giá khác do APECS quyết định và nằm trong biên độ quy định của Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh và/hoặc Sở GDCK Hà Nội, Khách hàng đồng ý và chấp nhận tuân thủ đúng giá chứng khoán để xử lý tài sản bảo đảm này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào với APECS và ủy quyền cho APECS thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc xử lý TSĐB theo đúng quy định.

- Sau khi trừ các khoản phí, chi phí và các khoản thuế có liên quan (nếu có), toàn bộ số tiền còn lại trong số TSĐB được APECS sử dụng, xử lý để trả các khoản nợ mà Khách hàng phải trả cho APECS theo quy định của Hợp đồng này; nếu còn dư APECS trả lại số tiền dư này cho Khách hàng; nếu còn thiếu thì Khách hàng có nghĩa vụ tiếp tục trả cho APECS. Các chi phí, thuế, nghĩa vụ tài chính khác phát sinh trong quá trình xử lý TSĐB do Khách hàng chịu.

4. Thông báo và thời gian xử lý

Phù hợp với quy định tại Điều 11 của Hợp đồng, APECS sẽ gửi thông báo cho Khách hàng trong ngày T. Theo đó, trừ trường hợp thông báo có quy định khác đi, Khách hàng chậm nhất trong ngày.

- T +1 phải bổ sung TSĐB hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần tài sản để duy trì Tỷ lệ tài trợ (Rtt), đối với trường hợp Tài khoản trong giới hạn Tỷ lệ gọi duy trì.

- T phải bổ sung TSĐB hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần tài sản để duy trì Tỷ lệ tài trợ (Rtt), đối với trường hợp Tài khoản chạm Tỷ lệ xử lý .

Nếu Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc bổ sung TSĐB hoặc thanh lý tài sản theo thông báo APECS sẽ tự động xử lý TSĐB của tài khoản Khách hàng.

Yêu cầu mở tài khoản của Quý khách đã được thực hiện thành công

Vui lòng kiểm tra Email và click vào đường dẫn "Xác nhận" để hoàn thành mở tài khoản.
Nếu không nhận được Email vui lòng kiểm tra hòm thư SPAM của bạn hoặc gọi 0243 573 0200 (ext: 100) để được hỗ trợ.


Xin cảm ơn quý khách!